Binnendieze 21aug20Optreden op 21 augustus 2020 aan de Binnendieze in Den Bosch
met een delegatie van het koor

Het koor in coronatijd

In maart 2020 waren we gedwongen te stoppen met onze repetities, waardoor onze concerten in april niet konden doorgaan. Gelukkig mochten we in juni weer gaan zingen. We vonden voor de repetities onderdak in het Vestzaktheater, waar we voldoende ruimte hebben om anderhalve meter afstand in acht te nemen. We zijn hier erg blij mee, hoewel we nog niet voltallig zijn - gelukkig hebben we door corona geen leden verloren.
Op 21 augustus hebben we een mini-optreden gehad in Den Bosch, bij een improvisatie-toneelgroep, in de openlucht aan de Binnendieze.
Op 6 september treden we nog een keer op tijdens Hofdael Open in Geldrop: meer info
Hoe de nabije toekomst eruit gaat zien is nog ongewis, maar we bereiden ons voor op nieuwe optredens, en hopen dat de normale situatie niet te lang op zich zal laten wachten. U hoort van ons wanneer dat is.