groepsfoto 2017


Een interview voor Weekblad Forum op 7 november 2017 door Bernard van Hal:

Sons Kamerkoor zingt Saffier

Op 15 oktober 1972 richtte dirigent Ko van Geldorp het Sons Kamerkoor op. Ruim dertig jaar leidde hij het koor. Hoogstwaarschijnlijk komt hij 12 november aanstaande ook naar de Breugelse Sint Genovevakerk om te luisteren naar het feestelijke jubileumconcert van ‘zijn’ koor. Saffier staat voor de 45 jaar die verstreken zijn sinds de oprichting. We ontmoeten voorzitter Annemiek Hol en secretaris Dini Lange, die beiden vol enthousiasme en passie vertellen over de plannen voor het jubileumjaar en de jaren daarna.

Door Bernard van Hal

Het Sons Kamerkoor zou eigenlijk het Son en Breugels Kamerkoor moeten heten, want de banden met Breugel zijn minstens zo sterk als die met Son. De wekelijkse repetities op maandagavond zijn immers altijd in Den Bauw in Breugel en optredens in de dorpskerk zijn in de Sint Genovevakerk en af en toe in de Protestantse kerk aan de Zandstraat. In de Sonse Sint Petrus’ Banden kerk zul je het koor niet tegenkomen. Een gemiste kans voor de kerk die weldra zijn laatste adem uitblaast, want het gaat er professioneel aan toe bij het 24-koppige Sons Kamerkoor. Zo‘n acht keer per jaar treden ze op voor publiek.

Er wordt wel gezegd dat wie kan praten ook kan zingen. Misschien is dat de reden waarom er in onze cultureel rijke gemeente meer dan tien zangverenigingen actief zijn. Het Sons Kamerkoor is nadrukkelijk geen kerkkoor. Dat neemt niet weg dat er wel veel religieuze muziekstukken in het repertoire zitten. Het doel is om oude en moderne koormuziek in te studeren en ten gehore te brengen. Dat vóór 1800 relatief weinig muziekinstrumenten beschikbaar waren ter begeleiding van de zang, heeft ervoor gezorgd dat die ‘oude’ muziek, zonder begeleidende instrumenten, een traktatie voor het gehoor is. De variatie in de stemmen moest als het ware de instrumenten vervangen.

Dat vaak gekozen wordt voor muziekstukken zonder instrumentalisten heeft nog een bijkomend voordeel. Vraagt een stuk om één of meer instrumenten, dan moet Kees van der Woude, penningmeester en derde bestuurslid, in de buidel tasten. Elk koorlid betaalt contributie om te mogen zingen, maar instrumentalisten, dirigenten en solisten vragen geld voor hun bijdrage. Elk optreden, ja zelfs elke repetitie, kost dus geld. Het koor is dan ook altijd op zoek naar financiële middelen om het voortbestaan te verzekeren. Zo is het voor bedrijven mogelijk om te supporten. Als tegenprestatie komt het bedrijfslogo op de website en in de programmaboekjes. Ook betaalde optredens zijn mogelijk bij speciale gelegenheden zoals een huwelijk, uitvaart of jubileum. Zelfs een huiskamerconcert bij u thuis is mogelijk. Vaak wordt dan in kleiner verband opgetreden, dus met tien of twaalf koorleden en zonder dirigent of instrumentalist.

Verloop kent het koor nauwelijks. De twee oudste leden zijn negenenzeventig jaar jong, de jongste is ongeveer vijftig jaar oud. Twee leden zijn zelfs al veertig jaar lid. Wie mee wil zingen, wordt onderworpen aan een stemtest. Niet alleen de stem, ook gevoel voor ritme is belangrijk. Wie het niet in zich heeft, wordt vriendelijk verzocht een andere hobby te zoeken. Waar de meeste koren voornamelijk uit vrouwen bestaan, heeft het Sons Kamerkoor de beschikking over tien mannen; vijf tenoren voor de hoge en vijf bassen voor de lage stem. De zeven dames met de hoogste stem hebben de rol van sopraan en de andere zeven dames met hun iets lagere stem vormen de alten. De huidige dirigent is Marie-Astrid Vermaas.

Op 12 november wordt onder meer het maar liefst vijfentwintig minuten durende ‘Jesu, meine Freude’ opgevoerd. Voor dit meesterwerk in elf delen, van de beroemde Duitse componist Johann Sebastian Bach, heeft het koor negen maanden geoefend. Het stuk is met Allerzielen in Veghel ook al ten gehore gebracht en zal volgens plan nog in maart in Eindhoven te horen zijn als daar de bisschop van ’s-Hertogenbosch op bezoek is. Op 22 april zal in het kader van het lopende jubileumjaar in la Sonnerie een luchtiger programma ten gehore worden gebracht, waarbij ook jeugdige muzikanten worden betrokken. De lente van 2018 is dan aangebroken en het Sons Kamerkoor zal rondom het thema ‘Levensfasen’ nieuw werk presenteren. Want waar de fans van Frans Bauer steeds maar weer ‘Heb je even voor mij’ willen horen, wil de liefhebber van koormuziek juist elk seizoen weer nieuwe vertolkingen horen. Wij wensen het Sons Kamerkoor een muzikaal en financieel succesvol jubileumjaar toe. Het jubileumconcert begint overigens om 15.00u.

Kijk voor meer informatie over plaats en tijd van optredens op de website www.sonskamerkoor.nl