Ko van Geldorp

Ko van Geldorp 1938 - 2022

Ko van Geldorp, de eerste dirigent van het Sons Kamerkoor, is op 21 mei 2022 overleden.
In 1972 heeft hij het Sons Kamerkoor opgericht. Hij was in Son komen wonen, maar miste daar een kamerkoor. Er kwam een oproep in De Brug, waarop het koor van start kon gaan, met veertien leden. Na een jaar repeteren werd er eind 1973 een kerstconcert ten gehore gebracht.
Ko was dirigent én voorzitter van het koor, de regelaar van alles. We zongen uitsluitend a capella, en daartoe arrangeerde Ko allerlei werken die eigenlijk voor een iets andere bezetting waren. Dat deed hij zeer kundig en origineel.
We hebben in die jaren ook een paar keer meegedaan aan concoursen in Hilversum, in de hoogste amateurklasse.
Ko heeft het koor echt op de Sonse kaart gezet. In 2003 nam hij afscheid als dirigent. Ter gelegenheid daarvan heeft een koor van leden en oud-leden een cd gemaakt; een van de toen uitgevoerde werken staat op de pagina Opnamen.
Binnenkort vieren we ons vijftigjarig bestaan. Wat jammer dat Ko daar niet meer bij kan zijn!